Stappenplan nieuwe installaties

Bij nieuwe installaties volgen we steeds een vast stappenplan. Hierbij vindt u een overzicht.

Offerte

A.d.h.v. de geleverde informatie, zoals o.a. lastenboek, hydraulische plannen, inplantingsplannen en meetstaat wordt een correcte offerte opgemaakt.

Bestelling

Bij bestelling van de offerte, worden visuele beelden opgemaakt met daarop aangeduid alle voorziene hardware en communicatieve punten met hierop aangeduide artikelnummers van de door ons geleverd producten. Deze geven een grafische weergave van hoe de installatie zal worden opgebouwd. Deze Visiobeelden genaamd worden ter goedkeuring overgemaakt. Na goedkeuring van worden ook de aansluitlijsten als de regeltechische beschrijving opgemaakt.

Programmatie & Grafische uitwerking

Na goedkeuring van onze engineersdocumenten wordt er gestart met het programmeren en uitwerken van het project.

Bestellen & leveren van hardware

De benodigde periferie en regelmaterialen worden besteld en verzonden naar het gewenste leveradres.

Opstart plannen

Als de installatie klaar is voor indienststelling, wordt er een datum afgesproken voor inbedrijfstelling. We kunnen hierin de garantie bieden dat we na aanvraag binnen de 14 werkdagen de inbedrijfstelling kunnen doen.

Functioneel testen

A.d.h.v. een opstartverslag worden alle punten nagezien en de werking ervan getest. Tijdens het functioneel testen worden alle instellingen overlopen en waar nodig aangepast, zoals o.a. stooklijnen, PID regelaars ect.

Netwerk

De communicatie met het netwerk van de klant wordt getest. Indien er nog geen netwerk aanwezig is kan ter opvolging van werking installatie een GPRS Router geplaatst. In stap 2 wordt er ook een file gemaakt om de nodige gegevens op te vragen voor het netwerk.

Opleiding

Er wordt steeds een opleiding ter plaatsen gegeven i.v.m. het beheren van de installatie.

Dienst na verkoop

Dienst na verkoop, gedurende het eerste jaar na inbedrijfstelling wordt de installatie vanop afstand opgevolgd en kunnen we na bemerkingen aanpassingen doen waar nodig.

© Copyright 2024 - All Rights Reserved