Share

Moderne Uitbreiding Hoofdzetel TVH

Moderne Uitbreiding Hoofdzetel TVH – Gebouw The Hub

Commissioned for :

  • Omer Deloof NV / TVH Parts NV

 

What was the purpose :

Het nieuwe gedeelte van hoofdgebouw vormt een oplossing voor het dreigende plaatsgebrek dat TVH ervaart door de sterke groei van het bedrijf. Zo wordt het gebouw voorzien van een auditorium, een showroom, een uitgebreid meeting center, extra vergaderzalen en een ruim restaurant met patio.

  • Het gebouw werd voorzien van 4 Warmtepompen, waarvan 2 toestellen op basis van Geothermie en 2 toestellen die op het principe lucht water werken. Deze toestellen diende zo performant en op de meest energie vriendelijke manier ingezet te worden.
  • Er diende zoveel als mogelijk vraag gestuurd geventileerd te worden in de bezette ruimte.
  • Alle ruimtes diende allemaal afzonderlijk geklimatiseerd te worden door gebruik te maken van klimaatplafond.
  • Er diende een directe communicatie mogelijk te zijn tussen het bestaande gebouwbeheersysteem waarvan het bedrijf reeds veelvuldig gebruik maakt.
  • Alsook diende op de verschillende lokaalbedieningen in de vergaderzalen het stukje klimatisatie naadloos verwerkt te worden.

 

What was our solution :

Wij kozen om met het automatisering systeem van het Fabricaat Priva NV dit dossier tot een goed einde te brengen.

In het gebouw bevinden zich 5 elektrische stuurkasten waaruit alle HVAC toepassingen aangestuurd en gevoed worden. En er bevinden zich 122 naregelunits in het gebouw om alle lokalen afzonderlijk te gaan aansturen.

  • De cascade van warmtepompen wordt aangestuurd op basis van de behoeften in het gebouw. Op basis van de warmte en koude vragen worden er meerdere toestellen in of uitgeschakeld, en wordt er zoveel als mogelijk beroep gedaan op de geothermie bronnen om het gebouw op een zo optimaal mogelijke manier te gaan conditioneren.
  • De ventilatie in het gebouw is zo opgebouwd dat dit zoveel als mogelijk vraag gestuurd kan gaan werken. Door de verschillende CO¬≤ metingen in het gebouw wordt de ventilatie op deze locaties herleid tot een minimum en wordt deze opgedreven wanneer dit nodig is afhankelijk van de luchtkwaliteit.