Stappenplan renovaties

Bij nieuwe installaties volgen we steeds een vast stappenplan. Hierbij vindt u een overzicht.

Offerte

Naar aanleiding van een plaatsbezoek en de nodige documenten zoals oa elektrisch schema, hydraulisch plan maken we een correcte offerte op.

Bestelling

Bij bestelling van de offerte, worden visuele beelden opgemaakt. Deze geven een grafische weergave van hoe de installatie zal worden opgebouwd. Deze Visiobeelden genaamd worden ter goedkeuring overgemaakt. Na goedkeuring van deze worden ook de aansluitlijsten als de regeltechnische beschrijving opgemaakt. We zijn in de mogelijkheid om aanpassingen te brengen in het elektrische schema. Tevens

Programmatie & Grafische uitwerking

Na goedkeuring van onze engineersdocumenten wordt er gestart met het programmeren en uitwerken van het project.

Bestellen & leveren van hardware

De benodigde regelmaterialen worden besteld en verzonden naar het gewenste leveradres.

Opstart plannen

Wij geven u op voorhand de planning van de uit te voeren werken tijdig door.

Opstarten van de installatie

A.d.h.v. een opstartverslag worden alle punten nagezien en de werking ervan getest. Tijdens het functioneel testen worden alle instellingen overlopen en waar nodig aangepast, zoals o.a. stooklijnen, PID regelaars ect.

Netwerk

De communicatie met het netwerk van de klant wordt getest. Indien er nog geen netwerk aanwezig is kan ter opvolging van de werking van de installatie wordt er een GPRS Router geplaatst. In stap 2 wordt er ook een file gemaakt om de nodige gegevens op te vragen omtrent het netwerk.

Opleiding

Er wordt steeds een opleiding ter plaatsen gegeven i.v.m. het beheren van de installatie.

Dienst na verkoop

Dienst na verkoop, gedurende het eerste jaar na inbedrijfstelling wordt de installatie vanop afstand opgevolgd en kunnen we na bemerkingen aanpassingen doen waar nodig.

© Copyright 2024 - All Rights Reserved