Diensten


Wij zijn gecertificeerd partner van Priva. Wij richten ons zowel op renovaties als nieuwbouwprojecten van woonzorgcentra, scholen, kantoorgebouwen, culturele centra, zwembaden, hotels,...

De HVAC “Heating Ventilation en Air Conditioning” installatie is een echte slokop van het energiebudget. Door deze te gaan automatiseren en optimaliseren kunnen wij deze een stuk performanter laten werken. Dit omdat het systeem nu informatie krijgt over de gehele installatie, wat bij een lokale regeling niet het geval is.

Door het gebruik van een protocol kunnen verschillende toestellen fabrikant onafhankelijk met elkaar gegevens gaan uitwisselen. Daardoor kunnen gegevens heel eenvoudig en snel uitgewisseld worden tussen twee of meerdere toestellen. De enige voorwaarde is dat deze hetzelfde protocol ondersteunen. Door gebruik te maken van deze protocollen kunnen wij op een eenvoudige en snelle manier gegevens gebruiken vanuit toestellen van andere fabricanten.

Meest voorkomende protocollen die wij ondersteunen zijn Bacnet, Modbus, Lon, KNX.

Met een performant en logische werkend visualisatiesysteem kunnen wij de accurate informatie aan de gebruiker tonen. Kan de klant alarmen gaan managen en laten escaleren indien nodig, gegevens zoals metingen gaan loggen en grafisch gaan benaderen. Het gezamenlijk beheren van tijdschema's en kalenders. En dit alles kan benaderd worden vanop iedere pc in het netwerk via een standaard webbrowser.

Partnership